Tin trong nước
Chương trình đào tạo "Product Knowledge Foundation" - Kiến thức cơ bản về sản phẩm

 Vào ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2018, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đã tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật, nhân viên Phòng Công nghệ chuyên đề “ Product Knowledge Foundation – Kiến thức căn bản về sản phẩm”. Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thuốc lá đến từ công ty British American Tobacco Việt Nam – BAT.

Sinh hoạt chuyên đề “Yếu tố tạo động lực để thành công trong cuộc sống”

 Ngày 19/5/2018 Nhà máy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Yếu tố tạo động lực để thành công trong cuộc sống” được chia sẻ bởi chị Nhan Húc Quân – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo.

Đối thoại định kỳ Quý 2/2018

 Ngày 2/6/2018, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đã tổ chức đối thoại lao động định kỳ quý 2/2018 với sự có mặt của toàn thể người lao động Phân xưởng 1.

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
  

  
 Thư viện ảnh