NGƯỜI LAO ĐỘNG NHÀ MÁY ĐƯỢC TIÊM ĐỦ 2 LIỀU VACCINE

     Trong công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19, cùng với việc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế,  Hướng dẫn của Ban chỉ đạo các cấp thì việc được tiêm đủ liều vắc xin là yếu tố quan trọng hàng đầu.

      Vì vậy, trong tháng 7/2021, Tổng công ty Khánh Việt đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Khánh Hòa, CDC Khánh Hòa triển khai tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho toàn thể CBCNV Nhà máy. 

     Từ ngày 31/7/2021 đến ngày 31/8/2021, Nhà máy đã hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin cho 558 CBCNV, với số lượng lao động này, Nhà máy đã đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. 

      Đối với số lượng CBCNV chưa được tiêm vắc xin do bị phong tỏa, có tiền sử bệnh, đang mang thai và cho con bú, Nhà máy cũng đã được Tổng công ty bố trí để tổ chức tiêm mũi 1 vắc xin trong tháng 9/2021. Tới thời điểm hiện tại, toàn bộ CBCNV Nhà máy đã được tiêm vắc xin đầy đủ và đang được bố trí làm việc trong điều kiện bình thường mới.

      Không chỉ NLĐ Khatoco, trong tháng 9/2021, Tổng công ty và Nhà máy đã thực hiện đăng ký và tổ chức tiêm vắc xin cho 225 người nhà của người lao động, giúp người lao động an tâm, tập trung vào sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra căng thẳng.

      Hiện tại, ngoài xã hội vẫn còn có người chưa được hoặc mới được tiêm vaccine mũi 1. NLĐ Nhà máy đã tiêm đủ 02 mũi, thời gian tiêm mũi 2 đến nay đã quá 30 ngày. 

      Sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo Nhà máy là nguồn động lực to lớn, động viên NLĐ yên tâm gắn bó, đồng hành và phát huy hiệu quả trong giai đoạn hiện nay./.

  

  
 Thư viện ảnh