Tổ chức tiêm vắc xin mũi 4 cho NLĐ

     Thực hiện chiến dịch tiêm chủng phòng chống dịch theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, ngày 25/6/2022, Nhà máy đã phối hợp với UBND phường Vĩnh Trường tổ chức tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người lao động đang làm việc tại Nhà máy.

      Những người tiêm liều nhắc lại đều đủ tiêu chuẩn về khoảng cách thời gian, ít nhất 4 tháng sau mũi 3, và những người đã mắc Covid 19 sau khi tiêm mũi 3 phải đủ thời gian 3 tháng sau khi mắc Covid 19.

     Đồng thời, Nhà máy đã triển khai các bộ phận thực hiện tuyên truyền, vận động người lao động hiểu về tầm quan trọng của việc tiêm Vắc xin liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) và liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) để đạt được miễn dịch cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người lao động trước biến thể mới của virút SARS-CoV2. 

     Trước sự vận động và tuyên truyền tiêm vắc xin liều nhắc lại, CBCNV Nhà máy đã hiểu và thực hiện tốt việc tiêm chủng tại đơn vị và địa phương, đến ngày 01/7/2022, Nhà máy đã có 555/596 người (đạt 93%) đã tiêm liều nhắc lại lần 1 và 496/596 người (đạt 83%) đã tiêm liều nhắc lại lần 2. Những CBCNV chưa thực hiện tiêm liều nhắc lại hầu hết là do mắc bệnh cấp tính đang điều trị và bị mắc covid Covid-19 từ ngày 01/4/2022 – 30/6/2022 hoặc do chưa đủ thời gian cách liều tiêm, và sẽ thực hiện tiêm liều nhắc lại khi đã hết điều trị bệnh và đủ khoảng cách về thời gian./.

  

  
 Thư viện ảnh