Hội nghị người lao động năm 2021

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, ngày 01/3/2021, Nhà máy đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Với sự tham gia của 60 đại biểu gồm Trưởng các bộ phận, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên, Tổ đối thoại lao động, Ban thanh tra Nhân dân và các đại biểu đại diện người lao động có khả năng tuyên truyền các chủ trương, hoạt động của Nhà máy.

      Tại Hội nghị người lao động, Ông Nguyễn Ngọc Nhất – Phó Giám đốc Nhà máy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021. Qua báo cáo, các đại biểu đã nắm được tình hình thực hiện nhiệm vụ của năm 2020 và mục tiêu cần thực hiện trong năm 2021 về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, dự án Trảng É và chất lượng nguồn nhân lực… 

      Sau Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân và Báo cáo tình hình thực hiện Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, bà Châu Thị Kim Loan – Giám đốc Nhà máy đã nêu cụ thể hơn về tình hình thu nhập năm 2020 và dự báo tình hình thu nhập năm 2021 của CBCNV, với mong muốn CBCNV sẽ có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong thời gian tới và cùng Nhà máy phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu năm 2021 để đảm bảo đời sống và thu nhập cho CBCNV.

      Tại Hội nghị cũng bầu ra Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ năm 2021 gồm 05 đồng chí: Đào Tấn Ninh - Phân xưởng 2; Nguyễn Phú Tài - Phân xưởng 3; Đỗ Hữu Quỳ - Phân xưởng 1; Bùi Quang Khương - Phòng Cơ - Điện; Nguyễn Duy Lân - Phòng TCHC. Và Tổ đối thoại lao động gồm 08 đồng chí: Ngô Văn Quý - Phòng TCHC; Lê Thị Minh Hiếu - Phòng Kế toán; Đỗ Ngọc Thao - Phòng Công nghệ; Phan Thương Hùng - Phòng Kế hoạch; Bùi Quang Khương - Phòng Cơ - Điện; Lưu Đình Quỳnh - Phân xưởng 1; Trương Doãn Nghị - Phân xưởng 2; Ngô Thành Long - Phân xưởng 3.

      Hội nghị người lao động năm 2021 đã kết thúc trong sự đồng thuận, nhất trí của Ban lãnh đạo Nhà máy và tập thể người lao động trong kế hoạch, mục tiêu, phương hướng, các giải pháp thực hiện. Trước những khó khăn, thách thức của năm 2021, đòi hỏi mỗi người lao động cùng chung tay đóng góp sức lực, khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ chung của Nhà máy.

  

  
 Thư viện ảnh