Tin nội bộ
BTNB 01.2020 COVID-19

 Đang yên đang lành thì bỗng nhiên dịch Covid 19 bùng phát. Dịch bắt đầu vào giữa tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

  
 Đoàn thể
  
 Sự kiện
NHÀ MÁY THUỐC LÁ TRIỂN KHAI CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH

     Thực hiện Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/05/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; Công văn số 372/TCTKV ngày 10/8/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19  trong tình hình mới;

  

  
 Thư viện ảnh