Bổ nhiệm và khen thưởng nhân viên xuất sắc quý 4/2018

 Vào lúc 7h00, thứ Hai, ngày 31/12/2018, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đã tổ chức buổi chào cờ cuối năm 2018.

      Tại buổi chào cờ, Ông Nguyễn Thành Tuyến,  Phó phòng Hành chính – Nhân sự Tổng công ty, thừa ủy quyền Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt đã đọc và trao Quyết định tái bổ nhiệm Ông Chung Quang Vinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa.
      Tiếp theo, Chị Châu Thị Kim Loan - Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa, đã trao các Quyết định bổ nhiệm và tái bổ nhiệm Cán bộ quản lý. Cụ thể:
- Bổ nhiệm Ông Lê Đình Tâm giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng 3;
- Tái bổ nhiệm Ông Cao Xuân Hòa giữ chức vụ Phó Phòng Cơ – Điện;
- Tái bổ nhiệm Ông Võ NGọc Sanh giữ chức vụ Trưởng ca Phân xưởng 2.
      Những đóa hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp được trao cho các CBQL được bổ nhiệm và tái bổ nhiệm.
Tại buổi chào cờ, Nhà máy đã vinh danh và tặng thưởng các cá nhân đã có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được Hội đồng SKCTKT công nhận.
      Buổi chào cờ cũng đã vinh danh các tập thể và cá nhân xuất sắc Quý 4/2018.
Tập thể xuất sắc: Phòng Kế toán, Phân xưởng 3
Cá nhân xuất sắc:
1 - Lê Thị Hồng Loan (Kế toán tổng hợp)
2- Nguyễn Toàn Trung (NV Phòng Công nghệ)
3-Nguyễn Đức Tiến (KT điện – PCĐ)
4-Nguyễn Quốc Yên (VH PX1)
5-Mai Quốc Thưởng (KT máy PX2)

Trao quyết định tái bổ nhiệm của TCT Khánh Việt cho ông Chung Quang Vinh
Ông Nguyễn Thành Tuyến  trao Quyết định tái bổ nhiệm của Lãnh đạo TCT Khánh Việt cho Ông Chung Quang Vinh

Giám đốc NMTL Khatoco Khánh Hòa trao quyết định bổ nhiệm CBQL
Chị Châu Thị Kim Loan trao Quyết định bổ nhiệm và tái bổ nhiệm CBQL

Khen thưởng các cá nhân có sáng kiến CTKT, HLH được công nhận
Anh Chung Quang Vinh – Phó Giám đốc NM khen thưởng các cá nhân có sáng kiến CTKT, HLH được công nhận

Khen thưởng tập thể xuất sắc Quý 4

Khen thưởng cá nhân xuất sắc Quý 4
Anh Nguyễn NGọc Nhất – Phó Giám đốc NM khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc Quý 4/2018
  

  
 Thư viện ảnh