Chia sẻ chuyên đề về công cụ quản lý rủi ro FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

      Với mục đích cùng nhau phát triển, ngày 31/10/2020, Nhà máy đã phối hợp với BAT tổ chức chia sẻ chuyên đề quản lý chất lượng với công cụ quản lý rủi ro FMEA.

      Bằng công cụ này đơn vị bạn đã áp dụng và thu được những kết quả khả quan

      Phụ trách chia sẻ nội dung là Anh Phan Đình Vĩ – Phụ trách bộ phận Chất lượng BAT Việt Nam. Thành phần tham dự gồm 45 người là đội ngũ kỹ thuật, vận hành 1 và các thành viên Ban ISO của Nhà máy.

      Tại buổi chia sẻ, các học viên đã hiểu được tổng quan FMEA là gì? Tại sao phải thực hiện FMEA khi có sự thay đổi quy trình hoặc sản phẩm mới? Các bước để thực hiện FMEA hiệu quả? Và việc áp dụng vào tình huống thực tế tại Nhà máy như thế nào?

      Được sự chia sẻ kinh nghiệm bởi người triển khai và áp dụng trước, cùng với sự tận tình hướng dẫn, các thành viên đã nắm được và thực hành thử qua các bài tập nhóm về FMEA, những tình huống thực tế được đưa ra từ sản xuất. Cách nhận biết rủi ro và giải quyết các vấn đề có mức rủi ro cao, gây hậu quả nghiêm trọng, từ đó, giảm thiểu mức độ rủi ro thấp để giảm và tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. 

      Buổi chia sẻ đã giúp các thành viên tham gia hiểu và nhận biết được những rủi ro trong từng công việc của mình, nhận biết rủi ro và đưa ra cách giải quyết khi có một sự thay đổi về quy trình, về sản phẩm mới…

      Kiến thức này sẽ được chia sẻ, nhân rộng và hướng dẫn cho tất cả các vị trí công việc tại Nhà máy để mang lại hiệu quả cao hơn./.

  

  
 Thư viện ảnh