Khen thưởng thành tích tập thể và cá nhân xuất sắc Quý 4/2017.

   Sáng ngày 4/12 , trong phiên chào cờ cuối năm 2017, sau khi quán triệt tình hình sản xuất trong thời gian qua, Lãnh đạo Nhà máy đã tổ chức khen thưởng cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bão lụt và khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
   Thừa lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị- TGĐ Tổng công ty Khánh Việt , Lãnh đạo Nhà máy đã công bố quyết định và trao tặng giấy khen cho tập thể và những cá nhân xuất sắc trong hoạt động phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả của đợt thiên tai vừa qua của Tổng công ty Khánh Việt.
   Toàn Tổng công ty có 23 tập thể và 200 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong bảo vệ tài sản và khắc phục hậu quả cơn bão số 12.  Riêng Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa có - 02 Tập thể là Kho vận- Phòng Kế hoạch và Phân xưởng 3 - 71 Cá nhân : Phòng TCH : 02 người ; Phòng Cơ điện: 06 người; Phòng Công nghệ: 06 người; Phòng Kế hoạch 20 người; Phân xưởng 1: 02 người; Phân xưởng 2: 15 người; Phân xưởng 3: 20 người
   Việc khen thưởng đã Ghi nhận những thành tích của những cá nhân, tập thể tiêu biểu đẫ thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời và đúng lúc góp phần nâng cao tinh thần làm việc của CC, CNV và là bài học về tinh thần tự chủ giải quyết công việc trong sản xuất.

Khen thưởng 02 tập thể có tinh thần tự chủ khắc phục sự cố cơn bão số 12, sớm đưa sản xuất trở lại bình thường.

Có 71 cá nhân xuất săc của nhà máy hoàn thành tốt công tác khắc phục thiên tai

Hàng trăm cán bộ , CNV Nhà máy tham dự buổi khen thưởng Quý 4/207

  

  
 Thư viện ảnh