ĐỐI THOẠI LAO ĐỘNG QUÝ 4/2017

     Vào lúc 08h sáng thứ Bảy, ngày 23/12/2017, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đã tổ chức buổi đối thoại định kỳ quý 4/2017, với hơn 70 người tham dự bao gồm Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, thành viên Tổ đối thoại định kỳ, Ban chấp hành CĐCSTV và các nhân viên chủ chốt của NM.

     Nội dung buổi đối thoại lao động quý 4 tập trung phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD của NM năm 2017. Dự báo, định hướng cho các cá nhân, bộ phận xây dựng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2018.

    Kết thúc buổi đối thoại, các nhân viên chủ chốt, các bộ phận đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của mình trong năm 2018, từ đó xây dựng các kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm tới. 
  

  
 Thư viện ảnh