TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ISO QUÝ 2/2021

     Ngày 28/6/2021, Nhà máy đã tổ chức tổng kết hoạt động ISO quý 2/2021.

      Trong quý này, nổi bật là hệ thống tài liệu của các bộ phận đã đi vào giai đoạn hoàn thiện và Nhà máy đã ban hành 128 tài liệu. Công tác đào tạo được chú trọng và thực hiện chia nhóm theo số lượng nhỏ để đảm bảo an toàn trong mùa dịch. 

      Thực hiện đánh giá nội bộ Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế hoạch, Phân xưởng 2, Phân xưởng 3: Hầu hết các bộ phận đều chủ động thực hiện và ghi nhận, phối hợp hoàn thiện những ý kiến, đóng góp của Đoàn đánh giá. 

      Trong quý 2, Ban ISO đã khen thưởng các cá nhân tích cực trong hoạt động ISO của bộ phận cũng như của Đoàn đánh giá, cụ thể:

      1. Ông Võ Minh Luân – BP Kho vận P. Kế hoạch: Tích cực tiếp thu, lắng nghe các ý kiến đóng góp xây dựng của Đoàn và nhanh chóng có hành động khắc phục, sắp xếp kho khoa học đáp ứng yêu cầu công việc.

      2. Bà Lê Thị Hồng Loan – P. Kế toán: Có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng sửa đổi các tài liệu ISO và nhiều đóng góp tích cực cho Đoàn trong đánh giá thực tế.

      3. Bà Võ Hoàng Anh Thư: Tham gia xây dựng và vận dụng tốt tài liệu ISO trong công việc; năng nổ, nhiệt tình, tiếp thu, phối hợp tốt với Đoàn trong suốt quá trình đánh giá và nhanh chóng có hành động khắc phục. Có nhiều ý kiến đóng góp trong quá trình đánh giá thực tế và trong việc hoàn thiện các tài liệu ISO của PKH, việc thực hiện các thủ tục theo hệ thống tài liệu ISO ban hành.

      4. Ông Trương Doãn Nghị - Phân xưởng 2: Góp ý, hỗ trợ PHCNS hệ thống hóa tài liệu; phối hợp rà soát và có nhiều ý kiến đóng góp sửa đổi các tài liệu ISO; góp ý xác đáng trong đánh giá thực tế, mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động của Phòng.

      5. Bà Lê Thị Minh Hiếu – Phòng Kế toán: Sâu sát Kế hoạch đánh giá của Đoàn, hỗ trợ cho các thành viên trong Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng và sửa đổi các tài liệu ISO,  nhiều ý kiến góp ý xác đáng trong đánh giá thực tế, mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động của Phòng HCNS.

      6. Ông Võ Duy Thùy – Phân xưởng 3: Năng nổ, nhiệt tình, nổi trội trong công tác xây dựng, hoàn thiện tài liệu ISO của Phân xưởng; tài liệu Hướng dẫn công tác bảo trì bảo dưỡng có nhiều nội dung thiết thực cho công tác đào tạo Vận hành, Kỹ thuật; tích cực trong công tác triển khai IWS tại Phân xưởng.

      7. Bà Mai Bảo quyên – Phòng Kế hoạch: Nhiệt tình, nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ; có nhiều ý kiến đóng góp mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động của Phân xưởng 2 và Phân xưởng 3.

      8. Bà Phan Thị Hường – Phòng Kế toán: Nhiệt tình, sâu sát trong nhiệm vụ được phân công; có nhiều ý kiến đóng góp mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động của Phân xưởng 2 và Phân xưởng 3; phát hiện, góp ý, hỗ trợ hoàn thiện, trình ký ban hành tài liệu ISO cho PX2 60/60 và PX3 42/42.

  

  
 Thư viện ảnh