Nhà máy tổ chức chương trình đào tạo “Làm chủ sự thay đổi”

     Trước sự bùng nổ công nghệ thông tin, biến động của môi trường, xã hội, đã tạo nên những thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh mỗi ngày một gia tăng buộc các công ty cần phải đủ linh hoạt để ứng phó nhanh với những thay đổi.

      Thay đổi là điều tất yếu luôn xảy ra trong bất kỳ một tổ chức nào, đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi cá nhân phải có khả năng thích nghi, làm chủ sự thay đổi thì mới có thể tồn tại và phát triển được.

      Tháng 4/2022, Nhà máy đã tổ chức 4 buổi đào tạo kỹ năng “làm chủ sự thay đổi”, cho cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốt. Nội dung đào tạo gồm 5 phần, cụ thể: Tổng quan về sự thay đổi, Làm chủ sự thay đổi trong công việc, Quản lý sự thay đổi, Hoạch định sự thay đổi và Tiến trình của sự thay đổi.

      Ở phần Tổng quan về sự thay đổi, học viên nắm được Thay đổi là gì? Thay đổi cái gì? hoặc vấn đề cần thay đổi là gì? Làm sao nhận biết thay đổi sắp/đang/sẽ xảy ra? Làm sao để thay đổi thành công? Qua bài học, các học viên nắm được cách thức để quản lý, hoạch định sự thay đổi để làm chủ sự thay đổi, làm chủ cuộc sống của mình.

      Làm chủ sự thay đổi trong công việc sẽ giúp chúng ta nhìn nhận được những khía cạnh tích cực của sự thay đổi, giúp mang lại cảm hứng mới cho công việc; mở ra những triển vọng thăng tiến trong nghề nghiệp; tạo ra góc nhìn mới về công việc; tạo ra cơ hội học tập những kỹ năng mới; tạo ra cơ hội rèn luyện, thử thách, trưởng thành hơn cho mỗi người chúng ta và công việc sẽ có ý nghĩa hơn cho những ai biết nhìn ra những khía cạnh tích cực của sự thay đổi.

      Những kiến thức thực tế kết hợp với những bài tập tình huống cụ thể và gần gũi được rút ra từ công việc, đời sống hàng ngày, giúp cho các học viên tham gia dễ hiểu, dễ tiếp thu hơn. Hàng tuần, trước khi bắt đầu nội dung mới, đều có phần củng cố kiến thức đã học từ phần trước, kết thúc khóa học, cả lớp làm bài tập kiểm tra cuối khóa để đánh giá mức độ tiếp thu, khả năng vận dụng và hiểu bài của các thành viên tham gia. 

      Qua các buổi đào tạo, các học viên không những được học tập, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cho bản thân, mà còn tiếp nhận các thông tin, chủ trương, định hướng từ Lãnh đạo Nhà máy, giúp cho các thành viên tự hoàn thiện và có định hướng cho bản thân trong công việc.

  

  
 Thư viện ảnh