Đại hội chi đoàn Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa nhiệm kỳ 2014-2017 (6/9/2014)

   Được sự nhất trí cho phép của Lãnh đạo Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa và Đoàn cơ sở Tổng Công ty Khánh Việt, ngày 05/9/2014, Chi đoàn Nhà máy đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014-2017 nhằm kiểm điểm công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới.

 

Về dự Đại hội có các đ/c Bí thư chi bộ Nhà máy; Đại diện Lãnh đạo: Ông Chung Quang Vinh - PGĐ; Đại diện Công đoàn: Ông Kiều Tuấn Hải - Chủ tịch CĐCS; Đại điện Đoàn CS TCT Khánh Việt và Đoàn bạn Công ty TNHH MTV In Bao bì Khatoco cùng 65 đoàn viên đại điện cho 182 ĐVTN của Chi đoàn Nhà máy.

Đại hội đã nghe BCH chi đoàn báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn, Phong trào thanh niên và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-2017. Với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn và nghiêm túc Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào các báo cáo.

Đại hội đã thống nhất như sau:

  1. Thống nhất với những nội dung cơ bản trong báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ cũ; Phương hướng mục tiêu biện pháp tổ chức thực hiện của Chi đoàn trong nhiệm kỳ mới và ý kiến kết luận của đoàn chủ tịch đã được đại hội biểu quyết thông qua làm nội dung nghị quyết của đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014-2017.

       2.   Giao cho BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 có trách nhiệm hoàn chỉnh văn bản nghị quyết trước khi ban hành chính thức.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới bao gồm 07 đồng chí:

1 Lê Tuấn Đông P. Công nghệ
2 Nguyễn Đức Hải Phân xưởng 1
3 Nguyễn Minh Hương P. Kế hoạch
4 Nguyễn Duy Lân  P. TCHC
5 Trương Hoàng Liênn P. Kế hoạch
6 Bùi Hữa Tài Phân xưởng 3
7 Phan Hữu Trung Phân xưởng 2

  

  
 Thư viện ảnh