TRAO QĐ BỔ NHIỆM CBQL ĐỐI TƯỢNG 3

     Với mục đích kiện toàn hoạt động sản xuất ở mô hình Nhà máy mới với mức độ lớn hơn, cấp bách hơn, đòi hỏi hoàn thiện bộ máy tổ chức, cách thức vận hành bộ máy phù hợp.

      Sau khi xem xét năng lực và ý kiến đánh giá từ Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị lãnh đạo đơn vị, ngày 02/01/2024, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm CBQL đối tượng 3, 4 cụ thể như sau:

      Ông Lê Đình Tâm – Quản đốc Phân xưởng 3 giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

      Ông Nguyễn Phú Tài – Kỹ thuật Phân xưởng 3 giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng 3

      Ông Dương Minh Độ - Kỹ thuật Phân xưởng 3 giữ chức vụ Phó Quản đốc Phân xưởng 3

      Ông Trần Đình Phong - Kỹ thuật Phân xưởng 3 giữ chức vụ Trưởng ca Phân xưởng 3

      Ông Ngô Thành Long - Kỹ thuật Phân xưởng 3 giữ chức vụ Trưởng ca Phân xưởng 3

      Đại diện Lãnh đạo Nhà máy, ông Chung Quang Vinh – Phó Giám đốc đã gửi gấm sự tin tưởng đội ngũ CBQL mới đủ khả năng đảm nhận vị trí công việc mới với những cố gắng, trình độ hiện có và những gì đội ngũ được đào tạo, rèn luyện trong suốt thời gian qua. Mong muốn đội ngũ CBQL mới cần phát huy sự đổi mới, sáng tạo, thay đổi trong vận hành, quản lý Nhà máy để phát huy vai trò tốt hơn. 

      Ông Lê Đình Tâm đã gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Nhà máy đã tin tưởng, quan tâm, đồng hành cùng đội ngũ và cảm ơn các bộ phận đã phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  

  
 Thư viện ảnh