Công nghệ môi trường
Nghiệm thu đưa Hệ thống xử lý bụi, mùi thứ cấp vào hoạt động(17/4/2015)

Công trình lắp đặt Hệ thống lọc bụi, mùi thứ cấp tại Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa được Tổng công ty Khánh Việt đầu tư từ năm 2014. Hệ thống trên được thiết kế bao gồm 3 Modul. Các Modul được chế tạo bằng vật liệu chống ăn mòn (Inox 304) do Công ty Thiết bị Bảo hộ lao động và Môi trường Miền Nam chế tạo .

Nhà máy Thuốc lá KTC Khánh Hòa sắp đưa Hệ thống Xử lý thứ cấp bụi và mùi công suất 23.500m3/ giờ đi vào hoạt động

 Phân xưởng 1 hiện nay là đơn vị sản xuất thuốc sợi để cung ứng nguyên liệu chủ yếu cho các phân xưởng thuốc điếu. Trước đây Phân xưởng dùng hệ thống lọc bụi kiểu Xiclon đứng để xử lý bụi thô trước khi đi vào hệ thống lọc bụi tinh và khử mùi. Nhưng hiện nay hệ thống trên cần nâng thêm công suất thay thế bằng hệ thống xử lý bụi mùi thứ cấp mới.

Phân xưởng 1 với sáng kiến giảm ô nhiễm môi trường
  Ô nhiễm môi trường (ONMT) đang là đề tài được chú ý nhiều trong các doanh nghiệp, Trong các báo cáo Sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2010 của Tổng công ty Khánh Việt, có một đề tài được đánh giá cao bới tính thực tiễn, đó là sáng kiến của Kỹ sư Lê Văn Thắng đã chế tạo thiết bị khử bụi tinh bằng tia nước.
Đưa HTXL nước thải Nhà máy vào hoạt động
   Tổng công ty Khánh Việt vừa đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải (XLNT)tại Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh hòa. Hệ thống này có công suất thiết kế 6.5 m3/ giờ tương đương 150 m3/ ngày đêm, Công nghệ xử lý bằng phương pháp Vi sinh hiếu khí kết hợp khử trùng (Aerotank).
  

  
 Thư viện ảnh