Kế hoạch sản xuất
Thưởng tăng năng suất lao động

    Để động viên kịp thời thành tích lao động tập thể trong phong trào thi đua sản xuất, sáng nay 8/11/2010 Lãnh đạo Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hoà đã tặng hoa và trao tiền thưởng cho 2 tập thể, PX Thuốc điếu 1 và PX Đầu lọc, đã có thành tích tăng năng suất lao động.

Bố trí lại lao động là nâng cao hiệu quả trong sản xuất

Để hướng tới sự phát triển lâu dài trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp luôn quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

 

  

  
 Thư viện ảnh