Giới thiệu đơn vị
Giới thiệu Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa
Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa- Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt. Địa chỉ : Đường Trường Sơn Khu công nghiệp Bình Tân, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Thành lập Phòng Kỹ thuật Cơ điện

Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa ngày càng phát triển và đầu tư công nghệ hiện đại. Để đáp ứng được yêu cầu sản xuất các bộ phận cần được tập trung theo hướng chuyên môn và có sự gắn kết chỉ đạo tập trung.


  

  
 Thư viện ảnh