Sức khỏe
Ảnh hưởng nắng nóng đến cơ thể người như thế nào(9/6/2015)

Cơ thể người có thân nhiệt ổn định 37oC, nếu trên hoặc dưới mức này cơ thể có dấu hiệu do bệnh lý. Đối với điều kiện môi trường sống: cơ thể chúng ta thoát nhiệt chủ yếu bằng hai cách: một là bài tiết và qua các tuyến mồ hôi, hai là truyền nhiệt trực tiếp từ da ra môi trường xung quanh để bảo đảm ổn định nhiệt.

  
 Công nghệ - Môi trường
Nghiệm thu đưa Hệ thống xử lý bụi, mùi thứ cấp vào hoạt động(17/4/2015)

Công trình lắp đặt Hệ thống lọc bụi, mùi thứ cấp tại Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa được Tổng công ty Khánh Việt đầu tư từ năm 2014. Hệ thống trên được thiết kế bao gồm 3 Modul. Các Modul được chế tạo bằng vật liệu chống ăn mòn (Inox 304) do Công ty Thiết bị Bảo hộ lao động và Môi trường Miền Nam chế tạo .

  

  
 Thư viện ảnh