Tin nội bộ
  
 Sức khỏe
Cách đọc kết quả xét nghiệm máu hay nước tiểu (20/7/2017)
Khi cơ quan cho đi khám sức khỏe tổng quát thường có xét nghiệm máu và nước tiểu. Tuy nhiên nếu bác sĩ không giải thích thì bạn cũng không thể hiểu được các chỉ số trên kết quả xét nghiệm có ý nghĩa gì. Bài viết tham khảo sau đây để bạn xem kết quả.
  
 Công nghệ - Môi trường
Hiểu gì về lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) - Cách mạng công nghiệp 4.0 (12/7/2017)
  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, viết tắt là CMCN4, hay công nghiệp 4.0 đang được nói nhiều ở nước ta, thậm chí nghe thấy ở ta còn nhiều hơn ở các nước phát triển. Nhưng dường như mới có vài chỉ đạo từ các hội nghị từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hoặc vài nhà người quản lý… và còn ít tiếng nói từ những người làm khoa học và công nghệ (KH&CN), những người ít nhiều hiểu về nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp này. 
  

  
 Thư viện ảnh