Tin nội bộ
BTNB 01.2020 COVID-19

 Đang yên đang lành thì bỗng nhiên dịch Covid 19 bùng phát. Dịch bắt đầu vào giữa tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

  
 Đoàn thể
  
 Sự kiện
Lễ trao quyết định tái bổ nhiệm CB Quản lý

     Thực hiện Quy chế quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm CBQL theo Quyết định số 83/QĐ-HĐTV ngày 03/5/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt, sau khi thực hiện các bước lấy ý kiến đánh giá theo quy trình, ngày 27/3/2023, Nhà máy đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý sau:

  

  
 Thư viện ảnh