Tin nội bộ
BTNB 01.2020 COVID-19

 Đang yên đang lành thì bỗng nhiên dịch Covid 19 bùng phát. Dịch bắt đầu vào giữa tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

  
 Đoàn thể
  
 Sự kiện
NHÀ MÁY SẢN XUẤT 3 TẠI CHỖ

       Trong giai đoạn dịch covid diễn biến phức tạp tại địa phương, Lãnh đạo NM đã xây dựng và ban hành “Phương án sản xuất trong tình huống dịch bệnh cao điểm” (Phương án sản xuất 3 tại chỗ); ngay khi dịch bệnh bùng phát và có dấu hiệu lan rộng tại Nha Trang, Nhà máy đã kích hoạt thực hiện Phương án, từ 24/7/2021 đến 11/9/2021.

  

  
 Thư viện ảnh